2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2019 rok
Numerz dniaw sprawie
2454 22.05.2019 w sprawie zamiany nieruchomości
2453 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego
2452 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - interwencja kryzysowa
2451 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej
2450 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej § Public Relations w administracji i przedsiębiorczości
2449 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska
2448 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo i procedury administracyjne w energetyce
2447 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawnokarna ochrona finansowych interesów Skarbu Państwa - skuteczne odzyskiwanie mienia
2446 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe E-Administracja
2445 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe
2444 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2443 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2442 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2441 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2440 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2439 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2438 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2437 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Administracji Publicznej, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2436 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Metody statystyczne i analiza danych
2435 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Matematyki, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2434 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2433 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe z Fizyki, obowiązującego od roku 2019/2020
2432 22.05.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku Pedagogy, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2431 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku International relations, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2430 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku филология obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2429 22.05.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku filologia polska, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2428 22.05.2019 w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020
2427 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
2426 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
2425 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
2424 22.05.2019 w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku
2423 22.05.2019 w sprawie zatrudnienia mgr. Mirosława Kamińskiego na stanowisko Dyrektora Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
2422 25.04.2019 zmieniająca Uchwałę nr 2322 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w
2421 25.04.2019 zmieniająca Uchwałę nr 2359 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku
2420 25.04.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Cincinnati (USA)
2419 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Logopedyczne, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2418 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2417 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2416 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2415 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2414 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2413 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza danych społeczno-ekonomicznych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2412 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2411 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2410 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2409 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Menedżerskie, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2408 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2407 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2406 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2405 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2404 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2403 25.04.2019 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Chemii na Studia Podyplomowe Chemia i ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Chemia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2402 25.04.2019 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Biologii na Studia Podyplomowe Biologia i ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Biologia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2401 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo i prawo, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2400 25.04.2019 w sprawie ustalenie programów studiów dla kierunku praca socjalna, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2399 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku pedagogika, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2398 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku Philology, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2397 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku filologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2396 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku kulturoznawstwo, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2395 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku International Economic Relations, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2394 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ekonomiczno-prawnego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2393 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2392 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku zarządzanie, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2391 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku ekonomia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2390 25.04.2019 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Uniwersytetu"
2389 25.04.2019 w sprawie przyznania „Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
2388 27.03.2019 zmieniająca Uchwałę nr 2154 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku
2387 27.03.2019 zmieniająca Uchwałę nr 2153 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu
2386 27.03.2019 zmieniająca Uchwałę nr 2322 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia
2385 27.03.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe
2384 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Egzekucja administracyjna, obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019
2383 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo i prawo, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2382 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku administracja, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2381 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku kryminologia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2380 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku prawo, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2379 27.03.2019 w sprawie utworzenia kierunku pedagogika specjalna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim i ustalenia programu studiów, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2378 27.03.2019 w sprawie utworzenia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim i ustalenia programu studiów, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2377 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku Computer Science, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2376 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku informatyka, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2375 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku matematyka, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2374 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku informatyka i ekonometria, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2373 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filozofia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2372 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filozofia i etyka, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2371 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studia wschodnie, obowiązujacego od roku akademickiego 2019/2020
2370 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku stosunki międzynarodowe, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2369 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2368 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku socjologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2367 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku kognitywistyka i komunikacja, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2366 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Physics, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2365 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku fizyka, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2364 27.03.2019 w sprawie likwidacji kierunku Environmental Protection na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego przez Wydział Biologiczno-Chemiczny
2363 27.03.2019 w sprawie likwidacji kierunku ochrona środowiska na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego przez Wydział Biologiczno-Chemiczny
2362 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ekobiznes, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2361 27.03.2019 w sprawie ustalania wysokości honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy
2360 27.03.2019 w sprawie wytycznych w zakresie przygotowywania programów kształcenia w szkołach doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku
2359 27.03.2019 w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku
2358 27.03.2019 w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku
2357 27.03.2019 w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku
2356 27.03.2019 w sprawie przyznania prof. dr. hab. Andrzejowi Maziewskiemu nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za całokształt dorobku
2355 27.03.2019 w sprawie wyboru przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku
2354 27.03.2019 w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku
2353 27.03.2019 w sprawie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
2352 27.03.2019 w sprawie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
2351 27.02.2019 w sprawie zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia publicznego pn. „Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej oraz budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną
2350 27.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udział Uniwersytetu w Białymstoku w projekcie grantowym "Wspieranie procesów konsolidacji uczelni" realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2349 27.02.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis (Indonezja)
2348 27.02.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku informatyka obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2347 27.02.2019 w sprawie ustalenie programu studiów dla kierunku europeistyka, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2346 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku ekonomia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2345 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku administracja, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2344 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku kryminologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2343 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2342 27.02.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ochrona środowiska, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2341 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku chemia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2340 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku biologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2339 27.02.2019 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Marianowi Goryni
2338 27.02.2019 o przyjęciu recenzji prof. dr. hab. Henryka Wnorowskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Marianowi Goryni
2337 27.02.2019 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej
2336 30.01.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Silpakorn (Tajlandia)
2335 30.01.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa
2334 30.01.2019 w sprawie utworzenia kierunku bezpieczeństwo i prawo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, prowadzenia kierunku przez Wydział Prawa oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
2333 30.01.2019 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2018
2332 30.01.2019 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku
2331 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2330 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Miroslavy Růžičkovej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2329 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Karola Łopateckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2328 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Marzeny Liedke na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2327 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Zofii Wilczewskiej n stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2326 30.01.2019 w sprawie powołania Komisji ds. powołania pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku
8 31.05.2019 w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku