2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2019 rok
Numerz dniaw sprawie
2351 27.02.2019 w sprawie zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia publicznego pn. „Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej oraz budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną
2350 27.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udział Uniwersytetu w Białymstoku w projekcie grantowym "Wspieranie procesów konsolidacji uczelni" realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2349 27.02.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis (Indonezja)
2348 27.02.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku informatyka obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2347 27.02.2019 w sprawie ustalenie programu studiów dla kierunku europeistyka, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2346 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku ekonomia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2345 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku administracja, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2344 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku kryminologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2343 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2342 27.02.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ochrona środowiska, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2341 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku chemia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2340 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku biologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2339 27.02.2019 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Marianowi Goryni
2338 27.02.2019 o przyjęciu recenzji prof. dr. hab. Henryka Wnorowskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Marianowi Goryni
2337 27.02.2019 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej
2336 30.01.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Silpakorn (Tajlandia)
2335 30.01.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa
2334 30.01.2019 w sprawie utworzenia kierunku bezpieczeństwo i prawo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, prowadzenia kierunku przez Wydział Prawa oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
2333 30.01.2019 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2018
2332 30.01.2019 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku
2331 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2330 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Miroslavy Růžičkovej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2329 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Karola Łopateckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2328 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Marzeny Liedke na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2327 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Zofii Wilczewskiej n stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2326 30.01.2019 w sprawie powołania Komisji ds. powołania pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku