2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2017 rok
Numerz dniaw sprawie
2005 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa,rozbudowa budynków przy ul. Aguonu 22 w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie”
2004 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku” położonego przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku
2003 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku”
2002 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku Wydziału Filologicznego w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku”
2001 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku”
2000 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Centrum Sportowego Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A w Białymstoku”
1999 25.01.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Brzeskim Uniwersytetem Państwowym im. A.S. Puszkina (Białoruś)
1998 25.01.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu UwB w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie
1997 25.01.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1996 25.01.2017 w sprawie utworzenia Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
1995 25.01.2017 w sprawie zasad dysponowania przez podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu przychodami pozabudżetowymi pochodzącymi z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia
1994 25.01.2017 w sprawie trybu i zasad udzielania zgody Rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
1993 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny Bagan-Kurluty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1992 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1991 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andreia Stupakevicha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1990 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Krzysztofa Rafała Szymańskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1989 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bernadetty Marii Puchalskiej-Dąbrowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1988 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Konończuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1987 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Dąbrowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1986 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adama Sadowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1985 25.01.2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
1984 25.01.2017 w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu w Białymstoku


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku