2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2018 rok
Numerz dniaw sprawie
2194 31.01.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Połockim Uniwersytetem Państwowym (Białoruś)
2193 31.01.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem w Pietrozawodsku (Rosja)
2192 31.01.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki (Ukraina)
2191 31.01.2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa centrum naukowego - Legal Centre for Research on Education - LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją)
2190 31.01.2018 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Egzekucja administracyjna
2189 31.01.2018 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie
2188 31.01.2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów filologia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie w Białymstoku
2187 31.01.2018 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w języku angielskim w ramach kierunku filologia
2186 31.01.2018 zmieniająca Uchwałę nr 1449 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i studia doktoranckie obowiązujące cudzoziemców realizujących kształcenie
2185 31.01.2018 w sprawie wzorów odpisów dyplomów doktora i doktora habilitowanego w tłumaczeniu na języki obce, wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
2183 31.01.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Eugeniusza Żukowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2182 31.01.2018 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
2181 31.01.2018 o przyjęciu recenzji prof. dr hab. Teresy Chynczewskiej-Hennel w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku