2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2018 rok
Numerz dniaw sprawie
15 14.05.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu w Białymstoku
14 27.04.2018 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
13 20.04.2018 w sprawie wysokości opłat obowiązujących cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach studiów realizowanych w językach obcych w Uniwersytecie w Białymstoku
12 20.04.2018 w sprawie sposobu wyłaniania grupy 1% 5% i 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku dla potrzeb umarzania kredytu studenckiego oraz
11 17.04.2018 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019
10 05.04.2018 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia dotyczącego zapoznania się przez nauczyciela akademickiego z postanowieniami Kodeksu etyki pracownika naukowego
9 28.03.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - utworzenie Pracowni Sztuki Społecznej
8 20.03.2018 zmieniające Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
7 12.02.2018 zmieniające Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej Uniwersytetu w Białymstoku
6 31.01.2018 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - utworzenie centrum naukowego - Legal Centre for Research on Education - LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją
5 19.01.2018 zmieniające Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2016 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych
4 11.01.2018 w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"
3 03.01.2018 w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
2 03.01.2018 w sprawie wprowadzenia wzoru rozliczenia kosztów podróży zagranicznej
1 03.01.2018 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie za granicę


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku