2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:W sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej o dofinansowanie projektu "Nauczyciel XXI wieku" zgłoszonego na konkurs nr 3/POKL/3.3.2/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prioryt
Z dnia: 28.10.2009
Treść pobierz
 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku