2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 1997 rok
Numerz dniaw sprawie
19 22.12.1997 w sprawie zmian organizacyjnych
18 22.12.1997 w sprawie ustanowienia Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
17 20.11.1997 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Południowej Karoliny Spartanburg (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
16 20.11.1997 w sprawie zasad i trybu przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku na rok akademicki 1998/99
15 20.11.1997 w sprawie studiów na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
14 20.11.1997 w sprawie studiów na Wydziale Humanistycznym
13 12.11.1997 w sprawie zmian w Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku
12 12.11.1997 w sprawie zmian organizacyjnych oraz w sprawie studiów na Wydziale Biologiczno-Chemicznym i Wydziale Matematyczno-Fizycznym
11 29.10.1997 w sprawie przeprowadzenia wyborów kierowników jednostek międzywydziałowych oraz wyboru do rad tych jednostek
10 29.10.1997 w sprawie zasad postępowaniu przy nadaniu tytułu doctor honoris causa
9 29.10.1997 w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy nauczycieli akademickich
8 29.10.1997 w sprawie zasad zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
7 29.10.1997 w sprawie zmian w Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku
6 29.10.1997 w sprawie zasad wyboru przedstawicieli studentów
5 15.10.1997 w sprawie zmian organizacyjnych
4 15.10.1997 w sprawie współczynników przeliczeniowych dla nauczycieli akademickich z tytułu prowadzenia zajęć
3 15.10.1997 w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
2 15.10.1997 w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasady rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych
1 15.10.1997 w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku