2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 1998 rok
Numerz dniaw sprawie
63 16.12.1998 w sprawie zmian w strukturze Uniwersytetu w Białymstoku
62 16.12.1998 w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku
61 16.12.1998 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
60 25.11.1998 w sprawie podpisania umowy międzynarodowej o współpracy pomiedzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Concordia (Kanada)
59 25.11.1998 w sprawie zasad i trybu przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku na rok akademicki 1999/2000
58 25.11.1998 w sprawie propozycji zmiany w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
57 25.11.1998 w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku
56 25.11.1998 w sprawie przyznawania Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
55 25.11.1998 w sprawie uruchomienia studiów na Wydziale Humanistycznym
54 14.10.1998 w sprawie zawarcia przez Rektora umowy międzynarodowej o współpracy pomiędzy Wydziałem Matematyczno-Fizycznym a Instytutem Informatyki Wydziału Inżynieryjnego Uniwersytetu w Shinshu (Japonia)
53 14.10.1998 w sprawie Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
52 14.10.1998 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Matematyczno-Fizycznym
51 14.10.1998 w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu w Białymstoku
50 14.10.1998 w sprawie utworzenia Katedry Teologii Prawosławnej
50 14.10.1998 w sprawie utworzenia Katedry Teologii Katolickiej
50 08.07.1998 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Prawa oraz utworzenia nowej specjalności na Wydziale Humanistycznym
49 08.07.1998 w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu
48 08.07.1998 w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu w Białymstoku
47 17.06.1998 w sprawie zawarcia umów międzynarodowych o współpracy
46 17.06.1998 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ekonomicznym oraz studiów na Wydziale Ekonomicznym i Humanistycznym
45 17.06.1998 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku
44 17.06.1998 w sprawie godła Uniwersytetu w Białymstoku
43 29.04.1998 w sprawie określenia zasad i trybu przyjmowania na studia eksternistyczne na Wydziale Prawa i Wydziale Pedagogiki i Psychologii
42 29.04.1998 w sprawie studiów na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
41 29.04.1998 w sprawie zmian w Uchwale nr 4 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15.10.1997 r. w sprawie współczynników przeliczeniowych dla nauczycieli akademickich z tytułu prowadzenia zajęć
40 29.04.1998 w sprawie konkursu na godło Uniwersytetu w Białymstoku
39 29.04.1998 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
38 29.04.1998 w sprawie uchwalenia budżetu Uniwersytetu w Białymstoku
37 29.04.1998 w sprawie święta Uniwersytetu w Białymstoku
36 29.04.1998 w sprawie zmian organizacyjnych
35 25.03.1998 w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Panu Jerzemu Giedroyciowi
35 25.03.1998 w sprawie zmian organizacyjnych
34 25.03.1998 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
33 25.02.1998 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Mohylewie (Republika Białorusi)
32 25.02.1998 w sprawie zakresu działania Senackiej Komisji Prawno-Statutowej Uniwersytetu w Białymstoku
31 25.02.1998 w sprawie studiów eksternistycznych
30 25.02.1998 w sprawie studiów w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
29 25.02.1998 w sprawie zmian organizacyjnych oraz w sprawie studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
28 25.02.1998 w sprawie zmian w Uchwale nr 10 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29.10.1997 r. w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu tytułu doctor honoris causa
27 21.01.1998 w sprawie otwarcia konkursu na godło Uniwersytetu w Białymstoku oraz ogłoszenia konkursu na medal Uniwersytetu w Białymstoku
26 21.01.1998 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem da Beria Interior (Portugalia)
25 21.01.1998 w sprawie zakresu działania Senackiej Komisji do spraw Kadry Naukowej i Zatrudnienia Uniwersytetu w Białymstoku
24 21.01.1998 w sprawie zakresu działania Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej Uniwersytetu w Białymstoku
23 21.01.1998 w sprawie propozycji zmiany w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
22 21.01.1998 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doctor honoris causa Panu Jerzemu Giedroyciowi
21 21.01.1998 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doctor honoris causa Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu
20 21.01.1998 w sprawie zmian organizacyjnych


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku