2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 1998 rok
Numerz dniaw sprawie
13 14.12.1998 w sprawie terminów 39 dodatkowych dni wolnych od pracy w 1999 r. dla pracowników o 42 godzinnym tygodniowym wymiarze pracy
12 26.11.1998 w sprawie zaświadczeń wydawanych do uzyskania pożyczek lub kredytów studenckich
11 29.10.1998 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu w Białymstoku
10 13.08.1998 w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie działania i organizacji Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku
9 07.07.1998 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych
8 12.05.1998 w sprawie organizacji roku akademickiego 1998/1999 w Uniwersytecie w Białymstoku
8 05.01.1998 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu w Białymstoku (wprowadzonym Zarządzeniem nr 15 z 14 listopada 1994 r.
7 11.05.1998 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonym Zarządzeniem nr 15 z dnia 14 listopada 1994 r.
6 11.05.1998 w sprawie zasad przydziału miejsc hotelowych będących w dyspozycji Uniwersytetu w Białymstoku
5 29.04.1998 w sprawie egzamniów doktorskich
4 23.03.1998 w sprawie zakładowego planu kont
3 09.03.1998 w sprawie zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty budowlane, dostawy towarów i inne usługi
2 30.01.1998 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonym Zarządzeniem nr 15 z dnia 14 listopada 1994 r.
1 30.01.1998 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonym Zarządzeniem 15 z dnia 14 listopada 1994 r.


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku