2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 1999 rok
Numerz dniaw sprawie
100 15.12.1999 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
99 15.12.1999 w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych dla lokalnych liderów na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską
98 15.12.1999 w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Głównej
97 24.11.1999 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
96 24.11.1999 w sprawie uruchomienia nowej specjalności na kierunku matematyka
95 24.11.1999 w sprawie uruchomienia nowej specjalności na kierunku filologia
94 24.11.1999 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów: informatyka
93 24.11.1999 w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku w latach 2000/2002
92 24.11.1999 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku na rok akademicki 2000/2001
91 27.10.1999 w sprawie nadania imienia Profesora Andrzeja Myrchy Muzeum Przyrodniczemu w Instytucie Biologii
90 27.10.1999 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
89 27.10.1999 w sprawie organizacji Wydziału Matematyczno-Fizycznego
88 27.10.1999 w sprawie organizacji Wydziału Historyczno-Socjologicznego
87 27.10.1999 w sprawie zakresu działania Senackiej Komisji ds. Reformy Edukacji
86 27.10.1999 w sprawie zakresu działania Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych
85 27.10.1999 w sprawie zakresu działania Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
84 27.10.1999 w sprawie zakresu działania Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
83 27.10.1999 w sprawie zakresu działania Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
82 29.09.1999 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
81 29.09.1999 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
80 29.09.1999 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym
79 29.09.1999 w sprawie organizacji Wydziału Historyczno-Socjologicznego
78 29.09.1999 w sprawie organizacji Wydziału Filologicznego
77 09.07.1999 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
76 09.07.1999 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
75 09.07.1999 w sprawie zmian organizacyjnych
74 09.07.1999 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 1998
73 26.05.1999 w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
72 26.05.1999 w sprawie zawarcia umowy miedzynarodowej o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Dońskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Rostowie nad Donem (Rosja)
71 26.05.1999 w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Panu Profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu
70 28.04.1999 w sprawie uchwalenia budżetu Uniwersytetu w Białymstoku
69 28.04.1999 w sprawie utworzenia Katedry Teologii Katolickiej
68 28.04.1999 w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Panu Prof. dr. hab. Andrzejowi Wyczańskiemu
67 10.03.1999 w sprawie ustanowienia okręgów wyborczych oraz rozdziału mandatów pomiędzy te okręgi
66 13.01.1999 w sprawie utworzenia Katedry Teologii Prawosławnej
65 13.01.1999 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doctor honoris causa Panu Prof. dr. hab. Andrzejowi Stelmachowskiemu
64 13.01.1999 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doctor honoris causa Panu Prof. dr. hab. Andrzejowi Wyczańskiemu


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku