2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2000 rok
Numerz dniaw sprawie
15 28.12.2000 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
14 18.12.2000 w sprawie terminów dodatkowych 39 dodatkowych dni wolnych od pracy w 20001 r. dla pracowników o 42 godzinnym tygodniowym wymiarze czasu pracy
13 23.11.2000 w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwe oraz ewidencji stanowisk pracy, na których występują takie warunki.
12 25.10.2000 w sprawie opłat za wydawanie dokumentów
11 06.10.2000 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu
10 06.10.2000 w sprawie bezpieczeństwa i porządku oraz zabezpieczenia mienia Uniwersytetu
9 13.09.2000 w sprawie zapewnienia studentom bezpiecznych i higienicznych warunków na terenie Uniwersytetu oraz szkolenia studentów w tym zakresie
8 25.08.2000 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu
7 13.07.2000 w sprawie polityki informacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
6 27.06.2000 w sprawie szkolenia obronnego
5 01.06.2000 w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki
4 29.05.2000 zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą roboczą i obuwiem roboczym oraz zasad przydziału środków higieny osobistej.
3 26.04.2000 W sprawie organizacji roku akademickiego 2000/2001 w Uniwersytecie w Białymstoku
2 11.04.2000 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
1 03.04.2000 w sprawie dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku