2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2002 rok
Numerz dniaw sprawie
187 18.12.2002 w sprawie powołania studiów podyplomowych
186 18.12.2002 w sprawie kontynuowania prac nad reformą systemu finansowania Uniwersytetu w Białymstoku
185 18.12.2002 w sprawie uruchomienia uzupełniających studiów magisterskich
184 18.12.2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych
183 18.12.2002 w sprawie przyjęcia darowizny
182 20.11.2002 w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku w latach 2003/2005
181 20.11.2002 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku na rok akademicki 2003/2004
180 30.10.2002 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
179 30.10.2002 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
178 30.10.2002 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
177 30.10.2002 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Stypendiów Naukowych
176 30.10.2002 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uniwersytetu
175 30.10.2002 w sprawie powołania Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
174 30.10.2002 w sprawie powołania Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
173 10.07.2002 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu w Białymstoku dr. hab. Tadeuszowi Krogulcowi, prof. UwB
172 10.07.2002 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2002
171 10.07.2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2001
170 19.06.2002 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego
169 22.05.2002 w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku profesorowi Marcelowi Morabito z Uniwersytetu Paris I (Panthéon - Sorbonne)
168 24.04.2002 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetu w Białymstoku a Uniwersytetem w Tsukuba (Japonia)
167 24.04.2002 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
166 24.04.2002 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego
165 24.04.2002 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
164 24.04.2002 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu w Białymstoku prof. Siergiejowi Maskiewiczowi, Rektorowi Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie
163 20.03.2002 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem im. N. A. Niekrasowa w Kostromie w Rosji
162 20.03.2002 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji
161 27.02.2002 w sprawie celowości i podstawowych założeń reformy systemu finansowania Uniwersytetu w Białymstoku
160 27.02.2002 w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego zmiany nazwy specjalności na Wydziale Filologicznym uruchomienia studiów licencjackich oraz uzupełniających studiów magisterskich - dziennych i zaocznych
159 23.01.2002 w sprawie wstrzymania wykonania Uchwały Senatu UwB Nr 146 z dnia 24 października 2001 r. do czasu uregulowania spraw kadrowych, koniecznych do powołania Instytutu Białorutenistyki
158 23.01.2002 w sprawie wstrzymania wykonania Uchwały Senatu UwB Nr 144 z dnia 24 października 2001 r. do czasu spełnienia wymaganych przepisami warunków, koniecznych do powołania Instytutu Filozofii
157 23.01.2002 w sprawie uchwalenia budżetu Uniwersytetu w Białymstoku
156 23.01.2002 w sprawie utworzenia w Uniwersytecie w Białymstoku własnego funduszu stypendialnego
155 23.01.2002 w sprawie zmiany ordynacji wyborczej


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku