2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2002 rok
Numerz dniaw sprawie
23 03.12.2002 w sprawie szkolenia obronnego i obrony cywilnej kadry kierowniczej, formacji OC i nowoprzyjętych pracowników w zakresie powszechnej samoobrony oraz Stałego Dyżuru
22 03.12.2002 w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu
21 15.10.2002 w sprawie ubezpieczenia pracowników i studentów Uniwersytetu w Białymstoku wyjeżdżających służbowo za granicę
20 15.10.2002 w sprawie zasad gospodarowania aparaturą naukowo-badawczą i dydaktyczną
19 11.10.2002 w sprawie zmian w Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku
18 07.10.2002 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu w Białymstoku
17 22.07.2002 w sprawie mieszkań zakładowych Uniwersytetu w Białymstoku
16 22.07.2002 w sprawie zasad przydziału i korzystania z miejsc hotelowych będących w dyspozycji Uniwersytetu w Białymstoku
15 22.07.2002 w sprawie likwidacji Hotelu Uniwersyteckiego przy ul. Świerkowej 20c
14 19.07.2002 w sprawie Regulaminu pracy Uniwersytetu w Białymstoku
13 18.07.2002 w sprawie zasad studiowania na Uniwersytecie w Białymstoku w charakterze wolnego słuchacza w roku akademickim 2002/2003
12 17.07.2002 w sprawie zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
11 15.07.2002 w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za kształcenie w Uniwersytecie w Białymstoku
10 14.06.2002 w sprawie organizacji roku akademickiego 2002/2003 w Uniwersytecie w Białymstoku
9 24.05.2002 w sprawie zmiany zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą roboczą i obuwiem roboczym oraz zasad przydziału środków higieny osobistej
8 26.04.2002 w sprawie utworzenia dziennych i zaocznych studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznycm
7 07.03.2002 w sprawie egzaminów doktorskich
6 05.03.2002 w sprawie zmiany zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą roboczą i obuwiem roboczym oraz zasad przydziału środków higieny osobistej
5 04.03.2002 w sprawie szkolenia obronnego i obrony cywilnej kadry kierowniczej
4 01.03.2002 w sprawie zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
3 28.02.2002 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2 12.02.2002 w sprawie dodatków dla kierowców za czynności nie wchodzące w zakres obowiązków
1 30.01.2002 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu w Białymstoku


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku