2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2003 rok
Numerz dniaw sprawie
227 22.10.2003 w sprawie zmian w Regulaminie Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
226 17.12.2003 w sprawie zawarcia umowy konsorcjum partnerów Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. "Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód"
225 17.12.2003 w sprawie uchwalenia budżetu Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2004
224 17.12.2003 w sprawie nowelizacji planu finansowo-rzeczowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2003
223 17.12.2003 w sprawie powołania studiów podyplomowych na Wydziale Prawa
222 19.11.2003 uchwała intencyjna w sprawie utworzenia w Wilnie filii Uniwersytetu w Białymstoku
221 19.11.2003 w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 października 1997 roku
220 19.11.2003 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
219 19.11.2003 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
218 19.11.2003 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego
217 19.11.2003 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku na rok akademicki 2004/2005
216 22.10.2003 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
215 22.10.2003 w sprawie podziału środków Funduszu Rzeczowego
214 22.10.2003 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2003
213 22.10.2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w r. ak. 2002/2003
212 29.09.2003 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2003
211 09.07.2003 w sprawie powołania wyższych studiów zawodowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
210 09.07.2003 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
209 09.07.2003 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
208 09.07.2003 w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN)
207 09.07.2003 w sprawie powołania studiów podyplomowych na Wydziale Prawa
206 09.07.2003 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
205 11.06.2003 w sprawie powołania studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym
204 11.06.2003 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego
203 11.06.2003 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
202 11.06.2003 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2003
201 11.06.2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2002
200 11.06.2003 w sprawie utworzenia Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
199 30.04.2003 w sprawie powołania studiów podyplomowych
198 30.04.2003 w sprawie utworzenia Czytelni Neofilologicznej
197 30.04.2003 w sprawie podziału dotacji na badania własne w UwB
196 30.04.2003 w sprawie nowelizacji planu finansowo-rzeczowego Uniwersytetu w Białymstoku na 2003 rok
195 26.03.2003 w sprawie nowelizacji planu finansowo-rzeczowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2003
194 26.02.2003 w sprawie powołania studiów podyplomowych
193 26.02.2003 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
192 26.02.2003 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
191 22.01.2003 w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
190 22.01.2003 w sprawie uchwalenia budżetu Uniwersytetu w Białymstoku
189 22.01.2003 w sprawie wysokości odpisów ogólnouczelnianych od przychodów pozabudżetowych pochodzących z opłat za zajęcia dydaktyczne
188 22.01.2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku