2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2004 rok
Numerz dniaw sprawie
274 15.12.2004 w sprawie przystąpienia i objęcia udziałów w spółce prawa handlowego Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach
273 15.12.2004 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
272 15.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2005
271 15.12.2004 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2004
270 15.12.2004 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
269 17.11.2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2003/2004
268 17.11.2004 w sprawie powołania studiów podyplomowych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym
267 17.11.2004 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
266 17.11.2004 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego
265 17.11.2004 w sprawie wystąpienia o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pod nazwą "Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Matematyczno-Fizycznego wraz z siedzibą Centrum Obliczeniowego" oraz zapewnienia przez
264 20.10.2004 w sprawie założeń do planu budżetu na rok 2005 w działalności dydaktycznej
263 20.10.2004 w sprawie przystąpienia studiów podyplomowych do projektu europejskiego
262 20.10.2004 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
261 27.09.2004 w sprawie utworzenia w Wilnie wydziału zamiejscowego Uniwersytetu w Białymstoku
260 27.09.2004 w sprawie powołania studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym:
259 27.09.2004 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2004
258 07.07.2004 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
257 07.07.2004 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2004
256 07.07.2004 w sprawie zmiany statusu Muzeum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy w jednostkę ogólnouczelnianą
255 07.07.2004 w sprawie wystąpienia o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pod nazwą "Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Matematyczno-Fizycznego wraz z siedzibą Centrum Obliczeniowego" oraz zapewnienia przez
254 07.07.2004 w sprawie upoważnienia Rektora Uniwersytetu w Białymstoku do zaciągnięcia kredytu bankowego na inwestycję pod nazwą "Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Matematyczno-Fizycznego wraz z siedzibą Centrum Obliczeniowego" dofinansowanej ze
253 23.06.2004 w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku
252 23.06.2004 w sprawie powołania studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym
251 23.06.2004 w sprawie uruchomienia kierunku studiów informatyka w zakresie wyższych studiów magisterskich
250 23.06.2004 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego
249 23.06.2004 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Władysławowi Andrzejowi Serczykowi
248 23.06.2004 w sprawie zmian w Uchwale Nr 241 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21.04.2004 r. w sprawie zasad, trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2005/2006
247 23.06.2004 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na Wydziale Ekonomicznym
246 19.05.2004 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
245 19.05.2004 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2004
244 19.05.2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2003
243 21.04.2004 w sprawie uruchomienia kierunku studiów ekonomia w zakresie wyższych studiów zawodowych
242 21.04.2004 zmieniająca Uchwałę nr 175 Senatu UwB z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku w latach 2003/2005
241 21.04.2004 w sprawie zasad, trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2005/2006
240 21.04.2004 w sprawie prowadzonych na Uniwersytecie w Białymstoku studiów podyplomowych
239 21.04.2004 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
238 21.04.2004 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych
237 24.03.2004 w sprawie utworzenia Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku
236 24.03.2004 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
235 24.03.2004 w sprawie likwidacji Biblioteki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
234 24.03.2004 w sprawie zasad zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
233 25.02.2004 w sprawie zatwierdzenia struktury Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
232 25.02.2004 w sprawie powołania studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
231 21.01.2004 zatwierdzenia Regulaminu Centrum Edukacji Nauczycieli
230 21.01.2004 w sprawie zawarcia umów międzynarodowych
229 21.01.2004 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2004
228 21.01.2004 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2003


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku