2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2004 rok
Numerz dniaw sprawie
24 08.12.2004 w sprawie szkolenia obronnego i obrony cywilnej, formacji OC i nowoprzyjętych pracowników w zakresie powszechnej samoobrony oraz Stałego Dyżuru
23 02.12.2004 w sprawie szkolenia obronnego
22 03.11.2004 w sprawie zmiany zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą roboczą i obuwiem roboczym oraz zasad przydziału środków higieny osobistej
21 08.10.2004 w sprawie opłat za wydawanie dokumentów
20 28.09.2004 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku
19 28.07.2004 w sprawie organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz oceny warunków pracy na tych stanowiskach
18 28.07.2004 w sprawie pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne na wszystkich rodzajach studiów i innych formach kształcenia
17 12.07.2004 w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów księgowych Uniwersytetu w Białymstoku
16 02.06.2004 w sprawie organizacji roku akademickiego 2004/2005 w Uniwersytecie w Białymstoku
15 10.05.2004 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku
14 27.04.2004 w sprawie Regulaminu audytu wewnętrznego Uniwersytetu w Białymstoku
13 27.04.2004 w sprawie egzaminów doktorskich
12 17.03.2004 w sprawie zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
11 17.03.2004 w sprawie egzaminów doktorskich
10 17.03.2004 w sprawie Instrukcji ustalającej zasady likwidacji i zbywania środków trwałych i składników wyposażenia Uniwersytetu w Białymstoku
9 05.03.2004 w sprawie prowadzenia spraw związanych z promowaniem doktorów i doktorów habilitowanych w Uniwersytecie w Białymstoku
8 27.02.2004 w sprawie Instrukcji Inwentaryzacyjnej
7 17.02.2004 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
6 16.02.2004 w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych Uniwersytetu w Białymstoku
5 16.02.2004 w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu w Białymstoku
4 20.01.2004 w sprawie rejestrowania przez Bibliotekę Uniwersytecką publikacji naukowych i popularno-naukowych pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
3 16.01.2004 w sprawie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów będących w dyspozycji Uniwersytetu w Białymstoku
2 15.01.2004 w sprawie prowadzenia spraw związanych z promowaniem doktorów i doktorów habilitowanych w Uniwersytecie w Białymstoku
1 06.01.2004 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu w Białymstoku
1 06.01.2004 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu w Białymstoku


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku