2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2005 rok
Numerz dniaw sprawie
15 13.12.2005 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej
14 13.12.2005 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
13 07.12.2005 w sprawie zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
12 02.12.2005 w sprawie szkolenia obronnego i obrony cywilnej, formacji OC i nowoprzyjętych pracowników w zakresie powszechnej samoobrony oraz Stałego Dyżuru
11 14.11.2005 w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
10 07.11.2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
9 20.10.2005 w sprawie przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek Uniwersytetu w Białymstoku
8 15.09.2005 w sprawie opłat za wydawanie dokumentów
7 22.08.2005 w sprawie zmiany zasad pobierania i rozliczania zaliczek gotówkowych przez pracowników i studentów
6 15.06.2005 w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku
6 19.07.2005 w sprawie zasad studiowania w charakterze wolnego słuchacza na Uniwersytecie w Białymstoku
5 31.05.2005 w sprawie organizacji roku akademickiego 2005/2006 w Uniwersytecie w Białymstoku
4 31.05.2005 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą roboczą i obuwiem roboczym oraz zasad przydziału środków higieny osobistej
3 07.04.2005 w sprawie zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
2 21.03.2005 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku
1 09.03.2005 w sprawie obiegu dokumentów w ramach 5 i 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku