2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2006 rok
Numerz dniaw sprawie
17 18.12.2006 w sprawie obiegu dokumentów w ramach europejskich programów badawczych
16 18.12.2006 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31.07.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2006/2007
15 14.11.2006 w sprawie szkolenia obronnego i obrony cywilnej, formacji OC i nowoprzyjętych pracowników w zakresie powszechnej samoobrony oraz Stałego Dyżuru
14 14.11.2006 w sprawie szkolenia obronnego i obrony cywilnej kadry kierowniczej
13 16.10.2006 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30.05.2006 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami finansowymi na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, zjazdów, sympozjów oraz innych imprez
12 22.09.2006 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2006/2007
11 13.09.2006 w sprawie egzaminów doktorskich
10 23.08.2006 w sprawie zasad prowadzenia windykacji wierzytelności pieniężnych od dłużników Uniwersytetu w Białymstoku
9 31.07.2006 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23.03.1998 r. w sprawie zakładowego planu kont
8 31.07.2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2006/2007
7 30.05.2006 w sprawie organizacji roku akademickiego 2006/2007 w Uniwersytecie w Białymstoku
6 30.05.2006 w sprawie zasad gospodarowania środkami finansowymi na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, zjazdów, sympozjów oraz innych imprez naukowych, artystycznych i promocyjnych przez jednostki organizacyjne oraz samorząd studencki
5 30.05.2006 w sprawie zasad realizacji przez Uniwersytet w Białymstoku projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
4 13.03.2006 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku
3 24.01.2006 w sprawie udziału Uniwersytetu w Białymstoku w treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania
2 23.01.2006 w sprawie egzaminów doktorskich
1 11.01.2006 w sprawie wykonywania profilaktycznych badań lekarskich przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku