2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2007 rok
Numerz dniaw sprawie
22 28.12.2007 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu w Białymstoku
21 14.12.2007 w sprawie nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do pełnienia służby w Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu
20 10.12.2007 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu w Białymstoku
19 05.12.2007 w sprawie szkolenia obronnego i obrony cywilnej kadry kierowniczej
18 29.11.2007 w sprawie szkolenia obronnego i obrony cywilnej, formacji OC i nowoprzyjętych pracowników w zakresie powszechnej samoobrony oraz Stałego Dyżuru
17 28.11.2007 zmieniające Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30.12.2003 r. w sprawie zasad wystawiania w Uniwersytecie w Białymstoku faktur ze sprzedaży towarów i usług na rzecz osób prawnych i fizycznych
16 26.09.2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku i Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
15 19.09.2007 w sprawie zapewnienia studentom Uniwersytetu w Białymstoku odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
14 19.07.2007 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 3 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7.04.2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
13 02.07.2007 w sprawie opłat za wydawanie dokumentów
12 26.06.2007 w sprawie udziału Uniwersytetu w Białymstoku w treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania
12 02.07.2007 w sprawie kalkulacji kosztów osobowych w 7 Programie Ramowym oraz innych programach międzynarodowych
11 11.06.2007 w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku dodatków specjalnych ze względu na charakter pracy i warunki jej wykonywania
10 04.06.2007 w sprawie organizacji roku akademickiego 2007/2008 w Uniwersytecie w Białymstoku
8 29.05.2007 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5.04.2000 r. w sprawie wypłat dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
7 28.05.2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2007/2008
6 14.05.2007 w sprawie utworzenia w ramach administracji centralnej działu - Biuro Zarządzania Projektami
5 25.04.2007 w sprawie zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2007/2008
4 05.03.2007 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
3 28.02.2007 w sprawie Regulaminu przyznawania pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
2 05.02.2007 zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14.11.2005 r. w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
1 10.01.2007 w sprawie zmian w zasadach gospodarowania odzieżą roboczą


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku