2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2008 rok
Numerz dniaw sprawie
13 19.12.2008 zmieniające Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19.07.2002 r. w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu w Białymstoku
12 20.11.2008 zmian w zasadach przyznawania pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
11 03.11.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27.05.2008 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
10 28.10.2008 zmian w Zarządzeniu nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku i Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
9 28.10.2008 zmian w Zarządzeniu Nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27.05.2008 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009 w Uniwersytecie w Białymstoku
8 10.09.2008 szkolenia obronnego i obrony cywilnej kadry kierowniczej
7 27.05.2008 udzielania zamówień publicznych
6 27.05.2008 organizacji roku akademickiego 2008/2009 w Uniwersytecie w Białymstoku
5 27.05.2008 ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009
4 11.04.2008 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
3 17.04.2008 zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009
2 25.02.2008 utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym
1 10.01.2008 przekształcenia Radiofonicznej Drużyny Alarmowania w Punkt Alarmowania


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku