2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2009 rok
Numerz dniaw sprawie
22 21.12.2009 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych w Uniwersytecie w Białymstoku"
21 04.12.2009 w sprawie organizacji stałych dyżurów Uniwersytetu w Białymstoku i jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Rektorowi Uniwersytetu
20 04.12.2009 w sprawie szkolenia Stałego Dyżuru
19 01.12.2009 zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
18 30.11.2009 w sprawie szkolenia obronnego i obrony cywilnej kadry kierowniczej
17 06.11.2009 zmieniające Zarządzenie nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13.08.1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania Archiwum Uniwersytetu w Bi
16 01.10.2009 zmieniające Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30.12.2003 r. w sprawie zasad wystawiana w Uniwersytecie w Białymstoku faktur ze sprzedaży towarów i usług na rzecz osób prawnych i fizycznych
15 18.08.2009 zmieniające Zarządzenie nr 7 Rektora UwB z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
14 21.07.2009 studenckich praktyk zawodowych
13 21.07.2009 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
12 21.07.2009 zmieniające Zarządzenie nr 7 Rektora UwB z dnia 26.05.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku
11 13.07.2009 kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz stopni naukowych
10 10.06.2009 zmieniające Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30.05.2006 r. w sprawie zasad realizacji przez Uniwersytet w Białymstoku projektów współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EO
8 10.06.2009 organizacji roku akademickiego 2009/2010 w Uniwersytecie w Białymstoku
7 26.05.2009 ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku
6 15.04.2009 zasad internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2009/2010
5 02.04.2009 wyznaczenia administratorów schronów
4 26.03.2009 nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do pełnienia służby w Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu
3 18.02.2009 zmieniające Zarządzenie nr 7 Rektora UwB z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
2 16.02.2009 zmieniające Zarządzenie nr 7 Rektora UwB z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
1 08.01.2009 nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do pełnienia służby w Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku