2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2010 rok
Numerz dniaw sprawie
21 08.10.2010 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
20 08.10.2010 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu pt. ,,Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
19 08.10.2010 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektów pt. ,,Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, ,,Budowa Wydziału Fizyki o
18 08.10.2010 w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie
17 06.10.2010 zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz stopni naukowych
16 01.10.2010 zmieniające Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu Domów Studenta Uniwersytetu w Białymstoku
15 30.09.2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie w Białymstoku
14 21.07.2010 w sprawie studenckich praktyk zawodowych
13 15.07.2010 zmieniające Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku i Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwe
12 23.06.2010 w sprawie zasad wystawiania w Uniwersytecie w Białymstoku faktur ze sprzedaży towarów i usług na rzecz osób prawnych i fizycznych
10 27.05.2010 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011
9 27.05.2010 w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011 w Uniwersytecie w Białymstoku
8 24.05.2010 zmieniające Zarządzenie nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4.12.2009 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów w Uniwersytecie w Białymstoku i jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Rektorowi Uniwersytetu
7 21.05.2010 w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej Uniwersytetu
5 29.04.2010 w sprawie Regulaminu przydziału i korzystania z miejsc hotelowych będących w dyspozycji Uniwersytetu w Białymstoku
4 20.04.2010 w sprawie zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2010/2011
3 24.03.2010 zmieniające Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19.07.2002 r. w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu w Białymstoku
2 15.03.2010 w sprawie Regulaminu Domów Studenta Uniwersytetu w Białymstoku
1 19.01.2010 w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku