2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2011 rok
Numerz dniaw sprawie
25 22.12.2011 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu pt. ,,Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod
24 22.12.2011 likwidacji zamiejscowego Wydziału Administracji w Siedlcach
23 04.11.2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 15 z 30.05.2011
22 21.09.2011 zmieniające Zarządzenie nr 7 z 21.05.2011
21 20.09.2011 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku i Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
20 14.09.2011 trybu postępowania przy ustalaniu okoliczności przyczyn wypadków studentów i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku
19 19.08.2011 zmieniające Zarządzenie nr 11 z dnia 30.05.2011
18 19.08.2011 w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów
17 08.08.2011 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2011/2012
16 01.08.2011 utworzenia w ramach administracji centralnej - Samodzielnej Sekscji Multimedialnej
15 19.07.2011 w sprawie organizacji stałych dyżurów w Uniwersytecie w Białymstoku i jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podległych Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku
14 19.07.2011 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania i zaktualizowania ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
13 07.07.2011 zmieniające Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7.04.2011 r. w sprawie zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2011/2012
12 05.07.2011 szkolenia ,,Stałego Dyżuru"
11 31.05.2011 wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku
10 04.05.2011 organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Uniwersytecie w Białymstoku
9 20.04.2011 zmiany Regulaminu audytu wewnętrznego Uniwersytetu w Białymstoku
8 07.04.2011 utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Biologiczno-Chemicznym
7 07.04.2011 powołania w Uniwersytecie w Białymstoku Komisji ds. kontroli zarządczej
6 07.04.2011 zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2011/2012
5 14.03.2011 instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone" w Uniwersytecie w Białymstoku
4 10.03.2011 nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do pełnienia słuzby w Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu
3 02.03.2011 powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych
2 10.02.2011 szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
1 25.01.2011 rejestrowania publikacji naukowych i popularno-naukowych pracowników Uniwersytetu w Białymstoku


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku