2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Komunikaty - 2012 rok
Numerz dniaw sprawie
15 21.12.2012 w sprawie Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku
14 06.11.2012 w sprawie wysokości środków przyznawanych poszczególnym jednostkom oraz wysokości rezerwy Rektora na stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2012/2013
13 30.10.2012 w sprawie finansowania przez Uniwersytet w Białymstoku kosztów podroży i pobytu gości zagranicznych
12 01.10.2012 w sprawie stawek za godziny dydaktyczne realizowane na stacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2012/2013
11 01.10.2012 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie w roku akademickim 2012/2013
10 01.10.2012 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich w roku akademickim 2012/2013
9 28.09.2012 zmieniający Komunikat nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w BIąłymstoku
8 25.09.2012 w sprawie określenia zakresu działania Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku
7 25.09.2012 w sprawie określania zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku
6 11.07.2012 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokość stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2012/2013
5 11.07.2012 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2012/2013
4 26.06.2012 w sprawie cennika opłat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2012/2013
3 26.06.2012 w sprawie limitów miejsc przyznanych studentom poszczególnych wydziałów w domach studenckich w roku akademickim 2012/2013, obejmujących studentów wszystkich stopni kształcenia, w tym studentów cudzoziemców, studentów przyjeżdżających w ramach
2 12.01.2012 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie w roku akademickim 2011/2012
1 02.01.2012 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich w roku akademickim 2011/2012


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku