2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2013 rok
Numerz dniaw sprawie
36 18.12.2013 zmieniające Zarządzenie Nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie udzielenia zamówień publicznych
35 18.12.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
34 27.11.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
33 27.11.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Wydziały Pedagogiki i Psychologii i Wydziału Matematyki i Informatyki
32 08.11.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
31 04.11.2013 w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej Uniwersytetu
30 02.10.2013 w sprawie Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
29 01.10.2013 w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku
28 27.09.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
27 27.09.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
26 03.09.2013 w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie w Białymstoku, wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach pełnej odpłatności.
25 26.08.2013 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku, wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach pełnej odpłatności.
24 24.06.2013 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
23 29.05.2013 wysokości opłat, wnoszonych przez obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach obowiązujących obywateli polskich, za usługi świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku
22 29.05.2013 uchylające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15.07.2002 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za kształcenie w Uniwersytecie w Białymstoku
21 21.05.2013 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014
20 20.05.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
19 16.05.2013 w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie w Białymstoku
18 16.05.2013 w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
17 16.05.2013 w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji elektronicznej rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku
16 16.05.2013 w sprawie utworzenia Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku
15 06.05.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
14 17.04.2013 zmieniające Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 października 2012 r. w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań/przewodów o nadanie stopni naukowych
13 17.04.2013 w sprawie Planu szkolenia obronnego Uniwersytetu w Białymstoku na 2013 rok
12 25.03.2013 szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
11 21.03.2013 w sprawie powołania Rady Rektorów Uniwersytetu w Białymstoku
10 21.03.2013 zmieniające Zarządzenie nr 21 Rektora UwB z dnia 20 września 2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB i Regulaminu przyznawania i wypłacania pomocy materialnej doktorantom UwB
9 08.03.2013 w zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
8 05.03.2013 utworzenia na Wydziale Biologiczno-Chemicznym studiów doktoranckich w zakresie chemii
7 05.03.2013 krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
6 04.03.2013 zasad ubiegania się o Patronat Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
5 25.02.2013 w sprawie szczegółowych zasad uruchamiania kierunków, specjalności, poziomów i profili kształcenia
4 30.01.2013 zmieniające Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 października 2012 r. w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań/przewodów o nadanie stopni naukowych
3 16.01.2013 w sprawie prowadzenia spraw związanych z promowaniem doktorów i doktorów habilitowanych w Uniwersytecie w Białymstoku
2 02.01.2013 w sprawie powołania w Uniwersytecie w Białymstoku Komisji ds. kontroli zarządczej
1 02.01.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego i Wydziału Prawa


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku