2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2014 rok
Numerz dniaw sprawie
34 23.12.2014 w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku dla potrzeb umarzania 20% kredytu studenckiego oraz pożyczki studenckiej
33 23.12.2014 w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia praz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku dla potrzeb umarzania 20% kredytu studenckiego oraz pożyczki studenckiej
32 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
31 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
30 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
29 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
28 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
27 27.11.2014 w sprawie: zasad i trybu sprzedaży nieruchomości będącej własnością Uniwersytetu w Białymstoku położonej w Wilnie przy ul. Aguonu 22
26 26.11.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
25 30.10.2014 zmieniające Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
24 30.10.2014 zmieniające Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku
23 28.10.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
22 24.10.2014 w sprawie zasad współpracy z profesorem-seniorem Uniwersytetu w Białymstoku
21 20.10.2014 zmieniające Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku
20 01.10.2014 zmieniające Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku
19 01.10.2014 uchylające Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie w Białymstoku
18 01.10.2014 w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
17 01.10.2014 w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku
16 26.09.2014 w sprawie studenckich praktyk zawodowych
15 24.09.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
14 24.09.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
13 27.08.2014 zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
12 25.06.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
11 29.05.2014 w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów
10 29.05.2014 zmieniające Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
9 29.05.2014 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku
8 28.05.2014 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015
7 26.05.2014 w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi edukacyjne
6 22.05.2014 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie w Białymstoku
5 23.04.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
4 09.04.2014 w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej
3 12.03.2014 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 w systemie Internetowej Rejestacji Kandydatów
2 28.02.2014 zmieniające Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
1 12.02.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego i Wydziału Filologicznego


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku