2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Komunikaty - 2014 rok
Numerz dniaw sprawie
14 13.11.2014 w sprawie wysokości środków przyznanych poszczególnym jednostkom oraz wysokości rezerwy Rektora na stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2014/2015
13 13.11.2014 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniajacej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2014/2015
12 13.11.2014 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniajacej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2014/2015
11 07.11.2014 w sprawie terminu przedstawienia raportu samooceny Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku
10 28.10.2014 zmieniający Komunikat nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia zakresu działania Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku
9 28.10.2014 zmieniający Komunikat nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 września 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku
8 28.10.2014 w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015
7 26.09.2014 w sprawie stawek za godziny dydaktyczne realizowane na stacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2014/2015
6 26.09.2014 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie w roku akademickim 2014/2015
5 26.09.2014 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich w roku akademickim 2014/2015
4 15.09.2014 w sprawie zmian w Komunikacie nr 3 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 czerwca 2014 r.
3 23.06.2014 w sprawie cennika opłat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2014/2015
2 23.06.2014 w sprawie limitów miejsc przyznanych studentom poszczególnych wydziałów w domach studenckich w roku akademickim 2014/2015, obejmujacych studentów wszystkich stopni kształcenia, w tym studentów cudzoziemców, studentów przyjeżdżajacych w ramach s
1 17.02.2014 w sprawie średnich stawek (kosztów) wynagrodzenia za 1 godzinę realizowaną w ramach pensum dydaktycznego w roku 2014


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku