2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Decyzje Rektora - 2016 rok
Numerz dniaw sprawie
22 12.12.2016 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
21 01.12.2016 w sprawie powołania Tymczasowej Rady Mieszkańców Domów Studenta Uniwersytetu w Białymstoku
20 07.11.2016 sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów
19 07.11.2016 sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
18 28.10.2016 w sprawie powołania Rady Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu w Białymstoku na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.
17 25.10.2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Prawa
16 25.10.2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
15 25.10.2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Fizyki
14 25.10.2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Filologicznego
13 25.10.2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
12 25.10.2016 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
11 28.09.2016 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego ds. obchodów 20-lecia utworzenia Uniwersytetu w Białymstoku
10 28.09.2016 w sprawie powołania Komitetu Honorowego ds. obchodów 20-lecia utworzenia Uniwersytetu w Białymstoku
9 07.09.2016 w sprawie uzupełnienia składu Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej
8 01.09.2016 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. przyznania stypendiów dla studentów i pracowników UwB oraz Nagrody Santander Universidades ufundowanych przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A.
7 01.09.2016 w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania i wdrażania strategii Uniwersytetu w Białymstoku
6 06.07.2016 w sprawie rozwiązania Rektorskiej Komisji ds. oceny parametrycznej, instytucjonalnej i programowej
5 06.07.2016 w sprawie rozwiązania Rektorskiej Komisji ds. Nauczania Polaków na Wschodzie
4 06.07.2016 w sprawie rozwiązania Rektorskiej Komisji ds. promocji
3 28.06.2016 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017
2 17.02.2016 w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej
1 26.01.2016 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do opracowania strategii wdrożenia w Uczelni Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku