2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Decyzje Rektora - 2017 rok
Numerz dniaw sprawie
15 15.12.2017 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów
14 15.12.2017 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
13 28.11.2017 w sprawie uzupełnienia składu Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Fizyki
12 23.11.2017 w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
11 13.10.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi prowadzenia warsztatów w ramach realizacji projektu "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki
10 13.10.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi prowadzenia warsztatów w ramach realizacji projektu "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno-Socjologicznego, Filologicznego
9 13.10.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi prowadzenia warsztatów w projekcie "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku"
8 29.09.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: "Dostawę materiałów na potrzeby projektu: "Chemia kryminalistyczna i Sądowa - nowy kierunek UwB "szyty" na miarę potrzeb społeczno-gospodarczych"
7 29.09.2017 uchylająca Decyzję nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: "Dostawę odczynników, sprzętu i szkła laboratoryjnego
6 29.08.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: "Dostawę odczynników, sprzętu i szkła laboratoryjnego, materiałów zużywalnych oraz akcesoriów
5 23.05.2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018
4 04.05.2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku oraz zespołów działających w ramach Komisji
3 26.04.2017 w sprawie Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku
2 08.03.2017 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
1 30.01.2017 w sprawie powołania Rady Nadzorującej Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku