2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Decyzje Rektora - 2018 rok
Numerz dniaw sprawie
27 28.12.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia na: "Świadczenie obsługi prawnej Uniwersytetu w Białymstoku"
26 14.12.2018 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów
25 14.12.2018 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
24 22.11.2018 w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
23 08.11.2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Doktoranckiej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
22 31.10.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad podziału środków z subwencji
21 25.10.2018 w sprawie powołania Rady Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku
20 23.10.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. szkół doktorskich
19 02.07.2018 w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji ds. potwierdzania znajomości języka polskiego i języków obcych u kandydatów cudzoziemców podczas procesu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
18 13.06.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i odczynników na potrzeby Uniwersytetu w Białymstoku
17 15.05.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi prowadzenia certyfikowanych szkoleń w projekcie "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz
16 15.05.2018 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019
15 26.04.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę odczynników oraz materiałów laboratoryjnych w ramach realizacji projektu "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz
14 26.04.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia "Zarządzanie kryzysowe" w projekcie "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów
13 11.04.2018 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji ds. wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku oraz zespołów działających w ramach Komisji
12 29.03.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: "Dostawę markerów DNA na potrzeby projektu "Chemia kryminalistyczna i Sądowa - nowy kierunek UwB "szyty" na miarę potrzeb społeczno-gospodarczych"
11 29.03.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: "Dostawę lamp do spektrometru UV-VIS na potrzeby projektu "Chemia kryminalistyczna i Sądowa - nowy kierunek UwB "szyty" na miarę potrzeb
10 28.03.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi prowadzenia certyfikowanych szkoleń w projekcie "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki
9 22.03.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi prowadzenia certyfikowanych szkoleń w projekcie "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa
8 20.03.2018 w sprawie uzupełnienia składu Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
7 20.03.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę materiałów na potrzeby projektu: "Chemia kryminalistyczna i Sądowa - nowy kierunek UwB "szyty" na miarę potrzeb społeczno-gospodarczych"
6 15.03.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi prowadzenia certyfikowanych szkoleń w projekcie "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno-Socjologicznego, Filologicznego oraz
5 30.01.2018 powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: ,,Dostawę odczynników oraz materiałów laboratoryjnych w ramach realizacji projektu ,,Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyk
4 16.01.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi prowadzenia warsztatów w ramach realizacji projektu "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki
3 16.01.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi prowadzenia warsztatów w ramach realizacji projektu "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno-Socjologicznego, Filologicznego oraz
2 16.01.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: Usługi prowadzenia warsztatów w ramach realizacji projektu "Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa
1 16.01.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na: "Dostawę materiałów na potrzeby projektu: "Chemia kryminalistyczna i Sądowa - nowy kierunek UwB "szyty" na miarę potrzeb społeczno-gospodarczych"


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku