2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Komunikaty - 2018 rok
Numerz dniaw sprawie
12 18.12.2018 zmieniający Komunikat nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019
11 21.11.2018 w sprawie wysokości środków przyznanych poszczególnym jednostkom oraz wysokości rezerwy Rektora na stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019
10 21.11.2018 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stypendium, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019
9 20.11.2018 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokość stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2018/2019
8 25.10.2018 w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019
7 10.07.2018 w sprawie cennika opłat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2018/2019
6 10.07.2018 w sprawie limitów miejsc przyznanych studentom poszczególnych wydziałów w domach studenckich w roku akademickim 2018/2019, obejmujących studentów wszystkich stopni kształcenia, w tym studentów cudzoziemców, studentów przyjeżdżających w ramach
5 14.05.2018 zmieniający Komunikat nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku
4 16.01.2018 w sprawie ustalenia stawek za godziny dydaktyczne realizowane na stacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2018/2019
3 16.01.2018 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie w roku akademickim 2018/2019
2 16.01.2018 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich w roku akademickim 2018/2019
1 16.01.2018 w sprawie średnich stawek (kosztów) wynagrodzenia za 1 godzinę realizowaną w ramach pensum dydaktycznego w roku 2018
0 01.01.2018


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku