2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Decyzje Rektora - 2019 rok
Numerz dniaw sprawie
30 13.12.2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów
29 13.12.2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
28 13.12.2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich
27 27.11.2019 w sprawie powołania pozawydziałowej komisji oceniającej
26 26.11.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na "Dostawę układu chłodzącego do spektrometru mössbauerowskiego wraz z montażem, uruchomieniem, przetestowaniem funkcji oraz przeszkoleniem
25 20.11.2019 w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert do rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego naboru partnera w ramach ogłoszonego przez NCBiR konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 pt. "Projektowanie uniwersalne"
24 31.10.2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów
23 31.10.2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
22 31.10.2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich
21 30.10.2019 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Biologii i Wydziału Chemii
20 30.10.2019 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Fizyki
19 30.10.2019 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Prawa
18 30.10.2019 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii i Instytutu Socjologii
17 30.10.2019 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Filologicznego
16 30.10.2019 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Ekonomii i Finansów
15 11.10.2019 w sprawie powołania członków Rady Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
14 11.09.2019 w sprawie uzupełnienia składu Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku
13 11.09.2019 w sprawie uzupełnienia składu Rady Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku
12 29.08.2019 w sprawie powołania Rady Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku
11 19.08.2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do szkół doktorskich na rok akademicki 2019/2020
10 31.05.2019 w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
9 31.05.2019 w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
8 31.05.2019 w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
7 31.05.2019 w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
6 21.05.2019 w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
5 21.05.2019 w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
4 16.05.2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020
3 23.04.2019 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorującej Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
2 30.01.2019 powołania Komisji ds. powołania pierwszej Rady Uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku
1 14.01.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu regulaminu studiów


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku