2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Komunikaty - 2019 rok
Numerz dniaw sprawie
28 03.12.2019 zmieniający Komunikat nr 22 rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w r. ak. 2019/2020
27 29.11.2019 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2019/2020
26 29.11.2019 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2019/2020
25 08.11.2019 zmieniający Komunikat nr 22 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w r. ak. 2019/2020
24 05.11.2019 zmieniający Komunikat nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń socjalnych i tabel dopłat na 2019 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku
23 25.10.2019 w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w Uniwersytecie w Białymstoku
22 25.10.2019 w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020
21 25.10.2019 w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 dla doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku
20 16.10.2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2019/2020
19 15.10.2019 w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauki Prawne
18 10.10.2019 w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
17 10.10.2019 w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Pedagogika
16 10.10.2019 w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Nauki Prawne
15 10.10.2019 w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne
14 10.10.2019 w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne
13 10.10.2019 w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
12 10.10.2019 w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Historia
11 10.10.2019 w sprawie ogłoszenia składu Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
10 01.10.2019 w sprawie określenia zakresu działania Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu w Białymstoku
9 01.10.2019 w sprawie określenia zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku
8 27.09.2019 w sprawie odpowiedniego stosowania Zarządzenia Rektora Uniwersytetu w Białymstoku nr 30 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku (...)
7 29.08.2019 w sprawie cennika opłat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2019/2020
6 29.08.2019 w sprawie limitów miejsc przyznanych studentom i doktorantom poszczególnych wydziałów oraz szkół doktorskich w domach studenckich w roku akademickim 2019/2020
5 28.06.2019 w sprawie wysokości świadczeń socjalnych i tabel dopłat na 2019 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku
4 14.02.2019 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie w roku akademickim 2019/2020
3 06.02.2019 w sprawie ustalenia stawek za godziny dydaktyczne realizowane na stacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich oraz w szkołach doktorskich na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2019/2020
2 06.02.2019 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich oraz w szkołach doktorskich w roku akademickim 2019/2020
1 06.02.2019 w sprawie średnich stawek (kosztów) wynagrodzenia za 1 godzinę realizowaną w ramach pensum dydaktycznego w roku 2019


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku