2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2000 rok
Numerz dniaw sprawie
122 29.11.2000 w sprawie ustalenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych
121 29.11.2000 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów wUniwersytecie w Białymstoku na rok akademicki 2001/2002
120 29.11.2000 w sprawie: zmian organizacyjnych zawarcia przez RektoraUniwersytetu w Białymstoku umowy międzynarodowej
119 29.11.2000 w sprawie utworzenia i zmiany trybu studiów na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
118 29.11.2000 w sprawie utworzenia i zmiany trybu studiów na Wydziale Biologiczno-Chemicznym
117 29.11.2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania RektoraUniwersytetu w Białymstoku za rok akademicki 1999/2000
116 29.11.2000 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowegoUniwersytetu w Białymstoku za rok 1999
115 27.09.2000 w sprawie: prowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zmiany nazwy studiów podyplomowych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Filologicznym zmian w strukturze organizacyjnej
114 27.09.2000 w sprawie nadania BiblioteceUniwersyteckiej imienia Jerzego Giedroycia
113 27.09.2000 w sprawie przyznania MedaluUniwersytetu w Białymstoku
112 12.07.2000 w sprawie: prowadzenia studiów podyplomowych zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Wydziału Filologicznego zawarcia umowy o współpracy międzyna
111 12.07.2000 w sprawie uruchomienia kierunku studiów na Wydziale Ekonomicznym
110 19.04.2000 w sprawie uchwalenia budżetuUniwersytetu w Białymstoku
109 07.06.2000 w sprawie powołania Rady SpołecznejUniwersytetu w Białymstoku jako społecznego ciała konsultacyjnego
108 07.06.2000 w sprawie przyznania MedaluUniwersytetu w Białymstoku
107 07.06.2000 w sprawie: prowadzenia studiów podyplomowych zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli zawarcia przez RektoraUniwetsytetu w Białymstoku umowy międzynarodowej
106 07.06.2000 w sprawie uruchomienia studiów administracyjnych na Wydziale Prawa
105 19.04.2000 w sprawie przyznania "MedaluUniwersytetu w Białymstoku"
104 19.04.2000 w sprawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"
103 15.03.2000 w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym zawarcia przez RektoraUniwersytetu w Białymstoku umów międzynarodowych
102 26.01.2000 w sprawie kolorów tóg poszczególnych wydziałów
101 26.01.2000 w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym zmiany nazwy studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym
1 15.03.2000 Stanowisko nr 1 z dn. 15.03.2000r. w sprawie używania tytułu "profesor" w tekstach, ogłoszeniach i ustnych wystąpieniach urzędowych


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku