2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2014 rok
Numerz dniaw sprawie
1656 17.12.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations
1655 17.12.2014 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Kijowskim Narodowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)
1654 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
1653 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1652 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1651 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1650 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1649 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1648 17.12.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1647 17.12.2014 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych
1646 17.12.2014 w sprawie utworzenia spółki celowej
1645 17.12.2014 w sprawie Strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2014-2024
1644 17.12.2014 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2015
1643 17.12.2014 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2014
1642 26.11.2014 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem Smoleńskim (Federacja Rosyjska)
1641 26.11.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Akademickiej 2
1640 26.11.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1639 26.11.2014 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2014
1638 26.11.2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Krystyny Barbary Szelagowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1637 26.11.2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Izabeli Święcickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1636 26.11.2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Mirosławy Kupryjanowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1635 26.11.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrei′a Harbatskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1634 26.11.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Roberta Taylora na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1633 26.11.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Ryszarda Ireneusza Łaźnego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1632 26.11.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Beaty Izabelli Godlewskiej-Żyłkiewicz na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1631 29.10.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9 a, ul. Lipowej 41 i ul. Lipowej 43
1630 08.10.2014 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a University of Cambridge (Wielka Brytania)
1629 08.10.2014 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja)
1628 08.10.2014 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów
1627 08.10.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności w roku akademickim 2013/2014
1626 08.10.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 i 14A
1625 24.09.2014 w sprawie zawarcia przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku przedłużenia umowy kredytu w rachunku bieżącym Uniwersytetu prowadzonym przez Bank Millennium
1624 24.09.2014 w sprawie nadawania statusu profesora-seniora w Uniwersytecie w Białymstoku
1623 24.09.2014 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Tianjin Normal University (Chińska Republika Ludowa)
1622 24.09.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1621 24.09.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1620 24.09.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Valerego Starovoitova na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1619 24.09.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Teresy Mróz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1618 24.09.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Siergieja Jackiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1617 24.09.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Leonarda Borowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1616 24.09.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Bazylego Poskrobko na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1615 24.09.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Zbigniewa Artura Figaszewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1614 25.06.2014 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Masaryka w Brnie
1613 25.06.2014 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Masaryka w Brnie
1612 25.06.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie, rozliczanie
1611 25.06.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Innowacyjne Metody Zarządzania Firmą
1610 25.06.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ploskach
1609 25.06.2014 w sprawie upoważnienia Rektora Uniwersytetu w Białymstoku do prowadzenia negocjacji cenowych przy sprzedaży nieruchomości połozonych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9 a, ul. lipowej 41 i ul. lipowej 43
1608 25.06.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Kształcenie Artystyczne w Edukacji Elementarnej
1607 25.06.2014 w sprawie likwidacji specjalności rewalidacyjna prowadzonej przez Wydział Pedagogiki i Psychologii w ramach kierunku pedagogika
1606 25.06.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1605 25.06.2014 w sprawie zmian w Uchwale nr 1560 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kier
1604 25.06.2014 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów
1603 25.06.2014 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2014
1602 25.06.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2013
1601 25.06.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2013
1600 25.06.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Edwarda Kulikowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1599 25.06.2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Janiny Uszyńskiej-Jarmoc na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1598 25.06.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mirosława Sobeckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1597 25.06.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Mirosława Brewczyka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1596 25.06.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Bogusława Nowowiejskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1595 25.06.2014 w sprawie uzupełnienia składu komisji senackich, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów o przedstawicieli Samorządu Doktorantów
1594 25.06.2014 w sprawie uzupełnienia składu komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych o przedstawicieli Parlamentu Studenckiego UwB, na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31.08.2015 r.
1593 28.05.2014 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy edukacyjnej pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a EU MED Consulting w Aleksandrii (Egipt)
1592 28.05.2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Konstantego Ciołkowskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 1018/4 na rzecz PGE Dystrybucja S. A. Oddzia
1591 28.05.2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Konstantego Ciołkowskiego oznaczonych jako działki o numerach geodezyjnych 1018/1 i 1018/4 na rzecz
1590 28.05.2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20 oznaczonej numerem geodezyjnym 40/7 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ci
1589 28.05.2014 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku" położonego przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku
1588 28.05.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Wilnie przy ul. Aguonu nr 22
1587 28.05.2014 w sprawie upoważnienia Rektora do prowadzenia rozmów w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Kwaterą Główną Instytutu Konfucjusza w Chinach
1586 28.05.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Prawa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo w rolnictwie i ochronie środowiska
1585 28.05.2014 w sprawie zmian w Uchwale nr 1545 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w językach obcych w Uniwersytecie w Białymstoku
1584 28.05.2014 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia polska
1583 28.05.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Janusza Andrzeja Stankiewicza na stanowisko profesora nad zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1582 28.05.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Waleriana Sanetry na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1581 28.05.2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Dajnowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1580 28.05.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Artura Bołtromiuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1579 28.05.2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Roszkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1578 28.05.2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ryty Iwony Dziemianowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1577 28.05.2014 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
1576 28.05.2014 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
1575 23.04.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Władysława Liniarskiego 3
1574 23.04.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy Placu Uniwersyteckim 1
1573 23.04.2014 w sprawie upoważnienia Rektora Uniwersytetu w Białymstoku do prowadzenia negocjacji cenowych przy sprzedaży nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 i 14A
1572 23.04.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 i 14A
1571 23.04.2014 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy edukacyjnej pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Global Education Associates Ltd w Londynie (Wielka Brytania)
1570 23.04.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Katedrę Teologii Prawosławnej studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie Parafią i Instytucjami Kościelnymi
1569 23.04.2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016
1568 23.04.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1387 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w
1567 23.04.2014 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii specjalności w ramach kierunku pedagogika
1566 23.04.2014 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonej przez Wydział Pedagogiki i Psychologii w ramach kierunku pedagogika
1565 23.04.2014 w sprawie prowadzenia przez Wydział Fizyki specjalności w ramach kierunku fizyka
1564 23.04.2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów fizyka, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
1563 23.04.2014 w sprawie zawieszenia na Wydziale Filologicznym, od roku akademickiego 2014/2015, specjalności na kierunku filologia polska
1562 23.04.2014 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalności w ramach kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze
1561 23.04.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1109 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogól
1560 23.04.2014 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych
1559 23.04.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1476 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
1558 23.04.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1552 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
1557 23.04.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku
1556 23.04.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1555 23.04.2014 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackiej oraz Komisji Dyscyplinarnych o przedstawicieli Parlamentu Studenckiego UwB, na okres do dnia 31.08.2014 r.
1554 26.03.2014 w sprawie zmian w Uchwale nr 1228 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz w Uchwale nr 1269 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków
1553 26.03.2014 w sprawie utworzenia kierunku kognitywistyka i komunikacja, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim i prowadzenia kierunku przez Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku
1552 26.03.2014 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
1551 26.03.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1203 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich
1550 26.03.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1525 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie planowanej liczby studentów studiów stacjonarnych, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademicki
1549 26.03.2014 w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015
1548 26.03.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1387 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia
1547 26.03.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego
1546 26.03.2014 w sprawie prowadzenia przez Uniwersytet w Białymstoku kształcenia w językach obcych
1545 26.03.2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w językach obcych w Uniwersytecie w Białymstoku
1544 26.03.2014 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii specjalności w ramach kierunku pedagogika
1543 26.03.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1228 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku, w zakresie efektów kształcenia dla kierunku ped
1542 26.03.2014 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia
1541 26.03.2014 w sprawie utworzenia kierunku przyroda, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim i prowadzenia kierunku przez Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku
1540 26.03.2014 w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie kierunku ekonomia
1539 26.03.2014 w sprawie utworzenia kierunku ekonomiczno-prawnego, na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim i prowadzenia kierunku łącznie przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Prawa oraz określenia efektów kształcenia dla t
1538 26.03.2014 w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Joanny Małgorzaty Salachny na członka rady nadzorczej spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku - Radio Białystok S.A.
1537 26.03.2014 w sprawie zgłoszenia kandydatury dr. hab. Marka Antoniego Proniewskiego, prof. UwB na członka rady nadzorczej spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku - Radio Białystok S.A.
1536 26.03.2014 w sprawie zgłoszenia kandydatury mgr. inż. Andrzeja Demianowicza na członka rady nadzorczej spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku - Radio Białystok S.A.
1535 26.03.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Leszka Klukowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1534 26.03.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Olega Łatyszonka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1533 26.03.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Emilii Alicji Brzosko na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1532 26.03.2014 w sprawie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
1531 26.03.2014 w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń
1530 12.02.2014 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do konkursu na zorganizowanie Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzoziemców
1529 12.02.2014 w sprawie zawarcia przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku umowy kredytu w rachunku bieżącym Uniwersytetu prowadzonym przez Bank Millennium
1528 12.02.2014 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Saratowską Państwową Akademią Prawa (Federacja Rosyjska)
1527 12.02.2014 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Międzynarodowym Państwowym Uniwersytetem Ekologicznym im. A. D. Sacharowa w Mińsku (Białoruś)
1526 12.02.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1109 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych ora
1525 12.02.2014 w sprawie planowanej liczby studentów studiów stacjonarnych, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2014/2015
1524 12.02.2014 w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015
1523 12.02.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1387 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugie
1522 12.02.2014 w sprawie prowadzenia przez Uniwersytet w Białymstoku kształcenia w językach obcych
1521 12.02.2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w językach obcych w Uniwersytecie w Białymstoku
1520 12.02.2014 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności w ramach kierunku biologia
1519 12.02.2014 w sprawie odwieszenia wykonania Uchwały nr 799 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia nowych specjalności przez Wydział Biologiczno-Chemiczny
1518 12.02.2014 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności w ramach kierunku chemia
1517 12.02.2014 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności w ramach kierunku biologia
1516 12.02.2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów w zakresie studiów pierwszego stopnia - studia wschodnie - i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
1515 12.02.2014 zmieniająca Uchwałę nr 1078 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania seminariów doktoranckich
1514 12.02.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
1513 12.02.2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1512 12.02.2014 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
1511 12.02.2014 w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji ds. Stypendiów Naukowych
1510 15.01.2014 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia o przedstawiciela Parlamentu Studenckiego UwB, na okres do dnia 31.08.2014 r.
1509 15.01.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanislava Stepina na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1508 15.01.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andreia Lebedeva na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1507 15.01.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Andrzeja Nowaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1506 15.01.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Zbigniewa Hasiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1505 15.01.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Bajguza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1504 15.01.2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny Laskowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1503 15.01.2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Awramiuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1502 15.01.2014 w sprawie zatrudnienia dr hab. Mirosławy Kozłowskiej-Burdziak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1501 15.01.2014 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mirosława Adama Ratkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1500 15.01.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Wojciecha Wojtyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1499 15.01.2014 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Elwiry Jolanty Kryńskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku