2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:W sprawie: uchylająca Uchwałę nr 337 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 października 2005 r. zasad dysponowania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu przychodami pozabudżetowymi pochodzącymi z opłat za zajęcia dydaktyczne oraz U
Z dnia: 16.06.2010
Treść pobierz
 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku